GÜNÜN TARİHİ……….. ÇANAKKALE SAVAŞI

Os­man­lı Dev­le­ti, 1914’­te İt­ti­hat ve Te­rak­ki Par­ti­si ve En­ver-Ta­lat-Ce­mal üç­lü­sü ta­ra­fın­dan af­fe­dil­mez bir ha­ta ese­ri ola­rak I. Dün­ya Har­bi’­ne so­kul­du. İti­lâf dev­let­le­ri ile 4 ay­rı cep­he­de ay­rı ay­rı çar­pış­mak zo­run­da kal­dı. Çanakkale Savaşı dünya tarihine geçen en kanlı çarpışmalardan biriydi. 9 ay süren kara harekatı kısmında yüzbinlerce Osmanlı, İngiliz, Fransız, Hint ile Avustralya ve Yeni Zelanda askeri (Anzaklar) hayatını kaybetti.
Çanakkale Savaşı Türk askerinin zaferiyle biterken Osmanlı 57 bin şehit, 100 bin yaralı, 10 bin kayıp, 21 bin hastalıktan ölüm ile kayıp verdi. Çanakkale’nin bilançosu İngilizler ve müttefikleri için ise kat be kat fazlaydı. İngiliz güçler için savaşın insani bilançosu, 43 bin ölü, 72 bin yaralı, 90 bin hasta olmak üzere 205 bin; Fransızların ise, hayatını kaybeden, hasta ve kendilerinden haber alınamayanlar bir-arada hesaplanınca toplam 47 bin kişi oldu. Genel toplamda Müttefiklerin kayıp sayısı 252 bin kişiyi buldu.